روزی که شماره یک برای پرسپولیس از خود گذشتگی کرد!

0
4

علیرضا بیرانوند در صحبت های اخیر خود ماجرای جالبی را تعریف کرد که کمتر به آن پرداخته شد…