روزنامه گل| وحید؛ اول خیبر بعد خداحافظی!

0
6

جلد روزنامه گل یک‌شنبه ۲۰ خرداد را می‌بینید.