روزنامه گاتزتا| کایو ژرژ، جهش یووه

کایو ژرژ مهاجم سانتوس هم وارد لیست خرید یوونتوس شده است. این بازیکن احتمالاً ژانویه به تورین خواهد آمد.

Related Posts

Recent Stories