روزنامه گاتزتا| اگه می‌تونی منو بگیر

اینتر مقابل اسپتسیا به برد و گرفتن میلان فکر می‌کند. میلان هم باید به مصاف جنوا با هدایت آندری شوچنکو برود.

Related Posts

Recent Stories