روزنامه میرر پادشاه کین

0
6

هری کین در دیدار ماندگار انگلیس و ایتالیا گلزنی کرد تا با رساندن شمار گل‌هایش به عدد ۵۴ به تنهایی برترین گلزن تاریخ سه‌شیرها شود.