روزنامه میرر| ما هنوز می‌توانیم قهرمان باشیم

0
4

هری کین کاپیتان انگلیس باخت مقابل ایسلند را به فال نیک گرفت. او می‌گوید سه‌شیرها می‌توانند طلسم قهرمان نشدن در یورو را بشکنند.