روزنامه موندو| عالی

0
5

کارلوس آلکاراس موفق شد اولین گرنداسلم خودش در فرانسه را با شکست الکساندر زورف به ویترین افتخاراتش اضافه کند.