روزنامه موندو| در فینال

0
5

کارلوس آلکاراس با شکست یانیک سینر پدیده ایتالیایی حریف الکساندر زورف در فینال اُپن فرانسه شد.