روزنامه موندو| تأثیر لامین

0
7

این روزها همه‌جا صحبت از لامین یامال است. ستاره جوان اسپانیا که فردا ۱۷ ساله خواهد شد، می‌تواند لاروخا را به قهرمانی یورو برساند.