روزنامه موندو برو برای ۹ از ۹

بارسلونا در پی سومین برد متوالی است. جیرونا قربانی بعدی خواهد بود؟ دو برد قبلی با یک گل به‌دست آمده.

Related Posts

Recent Stories