روزنامه موندو برو برای ۹ از ۹

0
24

بارسلونا در پی سومین برد متوالی است. جیرونا قربانی بعدی خواهد بود؟ دو برد قبلی با یک گل به‌دست آمده.