روزنامه موندو| با هزینه صفر

اونانا، آسپیلیکوئتا، کریستنسن و کاوانی بازیکنانی هستند که بارسلونا می‌خواهد بدون هزینه برای فصل آینده به خدمت بگیرد.

Related Posts

Recent Stories