روزنامه مارکا| یک ۱۰ برای اسپانیا

0
5

دنی اولمو ستاره تیم ملی اسپانیا با عملکرد خوبش پیراهن شماره ۱۰ جدیدی برای لاروخا شده است.