روزنامه مارکا| سوپراسپانیا به سوی فینال!

0
7

اسپانیا با درخشش بازیکنان جوانش راهی فینال یورو شد. فرانسه تسلیم شد و به یورویی که عملکرد خوبی هم در آن نداشت، خاتمه داد.