روزنامه مارکا| سرعت نهایی

0
5

لوئیس دلافوئنته بعد از قهرمانی در لیگ ملت‌های اروپا، حالا نگاهش به قهرمانی یورو است. اسپانیا با سرعت به سوی فینال برلین می‌رود.