روزنامه مارکا| انگلیس در مورد حفظ یا عدم حفظ VAR رأی خواهد داد

0
5

باشگاه ولورهمپتون شروع‌کننده یک جنگ بود. احتمال دارد در لیگ برتر انگلیس قید استفاده از VAR را بزنند.