روزنامه توتو| فرمول زانیولو

یوونتوس قصد دارد نیکولو زانیولو را با ۱۰ میلیون یورو از رم قرض بگیرد یا این که او را با آرتور معاوضه کند.

Related Posts

Recent Stories