روزنامه استار| چه پایانی

0
4

شیرها با ضربه زیبا و تمام‌کننده اولی واتکینز پیروز نبرد با هلند شدند. انگلیس یک گام تا جام فاصله دارد و در فینال برلین به مصاف اسپانیا خواهد رفت.