روزنامه استار| بیایید تاریخ‌ساز شویم پسرها!

یورگن کلوپ از شاگردانش می‌خواهد که هرطور شده رئال‌مادرید را شکست دهند. لیورپول در صورت قهرمانی تاریخ‌ساز خواهد شد، چرا که به سه‌گانه فینال‌ها می‌رسد.

Related Posts

Recent Stories