روزنامه استار| با پوزخند می‌رویم!

0
8

گرت ساوتگیت سرمربی انگلیس در واکنش به انتقادات آن‌ها را مسخره خواند و گفت فقط به هدف‌شان که موفقیت در یورو است فکر می‌کنند.