روزنامه آ اس| فکر، قلب و فینال

0
8

کارلوس آلکاراس یکی از بهترین نمایش‌های خودش را مقابل یانیک سینر نشان داد و برای اولین مرتبه در دوران حرفه‌ای‌اش به فینال فرنچ‌اُپن رسید.