روزنامه آ اس| ال‌کلاسیکوی بدون هزینه

رئال‌مادرید و بارسلونا هردو خواهان فرانک کسیه و آنتونیو رودیگر هستند. این دو بازیکن آزاد خواهند شد و به همین دلیل ارزش بالایی دارند.

Related Posts

Recent Stories