رنگرز: دعوت از مادران قهرمانان، کار بسیار پسندیده‌ای بود

0
5

سرمربی تیم ملی کشتی فرنگی ایران گفت: در این مراسم مادران قهرمانان اعزامی هم دعوت شدند و تجلیل خواهند شد، یک اقدام بسیار پسندیده است. به هر شکل ورزش قهرمانی فراز و فرودهای زیادی دارد که یکی از ارکان موفقیت این ورزشکاران مادران بزرگوارشان هستند.