رم ۰ – ناپولی ۰/ ترمز صدرنشین در پایتخت کشیده شد

ناپولی که ۸ بازی ابتدایی‌اش در سری آ ایتالیا را برده بود، مقابل رم در خانه حریف متوقف شد.

Related Posts

Recent Stories