رد پیشنهاد هنگفت سعودی‌ها توسط قهرمان المپیک

مدیر برنامه‌های اندی ماری می‌گوید که قهرمان سه دوره گرند اسلم فرصت بازی در ریاض را رد کرده است.

Related Posts

Recent Stories