رجزخوانی ستاره آمریکایی از رینگ کشتی کج برای زارع/ دوئل جدید در راه است؟

شاید اتحادیه جهانی هم دیوانه ترتیب دادن چنین دوئل‌های جذابی است. تیلور – یزدانی، سعدا…‌اف – اسنایدر و حالا هم زارع – استیوسن.

Related Posts

Recent Stories