راه‌کار عجیب باشگاه استقلال برای یک بحران

0
8

باشگاه استقلال برای رفع مشکلات مالی تیم چاره عجیبی اندیشیده است.