رامین رضاییان تکلیفش را با پرسپولیس مشخص کرد

0
7

باشگاه پرسپولیس چند هفته قبل پیگیر جذب رامین رضاییان شده بود.