رئیس از اتهام بزرگ فرار کرد/ زندانی در کار نیست

ساندرو روسل رئیس پیشین باشگاه بارسلونا از اتهامات فرار مالیاتی تبرئه شد.

Related Posts

Recent Stories