رئال مادرید به این بازیکن قرارداد جدیدی پیشنهاد داد/ مهلت ۳ هفته‌ای تعیین شد

0
7

رئال مادرید به ناچو فرناندس پیشنهاد تمدید قرارداد داده و تا پایان قرارداد فعلی او منتظر پاسخ خواهد ماند.