دیوید تیلور به سیم آخر زد؛ مسیر زندگی جادوگر آمریکایی تغییر کرد

0
5

ستاره کشتی آزاد آمریکا قرار بود بعد از پایان کشتی خود به MMA پای بگذارد، اما یک پیشنهاد مسیر او را تغییر داد.