دو رکورد افتضاح برای بارسلونا در شب کابوس وار نوکمپ

بارسلونا حتی توانایی زدن یک شوت به سمت دروازه بایرن مونیخ را در ورزشگاه خودش نداشت

Related Posts

Recent Stories