دوگانگی در صحبت‌های دراگان اسکوچیچ/ مرد کروات چرا دوباره به ایران برگشت؟

0
6

با صحبت هایی که دراگان اسکوچیچ پس از جدایی از تیم ملی کشورمان انجام داده بود بازگشت این سرمربی به لیگ برتر ایران دور از ذهن بود.