دوپینگ در لیگ برتر تایید شد؛ سه هفته پایانی را جدی بگیرید 

0
4

انتظار از کمیته مبارزه با دوپینگ این است که در سه هفته پایانی لیگ برتر به طور جدی تردر بازی ها حاضر شود، چون نتیجه آزمایش اخیر یکی از فوتبالیست ها ثابت کرده که در لیگ برتر بازیکنان دوپینگ می کنند.