دومین خرید سرخ ها مشخص شد/ یک لژیونر خبر از توافقش با پرسپولیس داد

لژیونر جوان و مدیر برنامه هاش بعد از مذاکراتی که در چند روز اخیر با پرسپولیس داشتند با این تیم به توافق رسیدند.

Related Posts

Recent Stories