دومین جدا شده قطعی استقلال مشخص شد / ۳ تیم لیگ برتری خواهان مدافع آبی ها

متین کریم زاده مدافع چپ پای استقلال اردوی تیم آبی را در تعطیلات زمستانی ترک خواهد کرد.

Related Posts

Recent Stories