دور دوم مذاکرات با دستیار مورینیو هم شکست خورد/ گزینه های داخلی در سپاهان به صف شدند

بعد از عدم توافق سپاهان با مورایس در دور نخست، ظاهراً دور دوم مذاکرات هم با شکست روبرو شده است.

Related Posts

Recent Stories