دلیل تصمیم مهم یحیی در خصوص خط حمله سرخ ها

0
33

پرسپولیس از شروع لیگ بیست و دوم با یک مهاجم برابر حریفان بازی کرده است.