دلیل استعفای گل محمدی دوباره دردسرساز شد/ پرسپولیسی‌ها به دنبال زمین تمرین

با توجه به افت زمنی چمن ورزشگاه کاظمی، پرسپولیسی‌ها به دنبال زمین تمرین تازه‌ای هستند.

Related Posts

Recent Stories