در مذاکره استقلال و رامین رضاییان گره افتاد/ مخالفت هلدینگ با خواسته رامین!

0
7

مذاکره استقلال و رامین رضاییان تنها به یک دلیل قفل شده است.