در محل سفارت و با حضور مسئولان ورزش ایران اتفاق افتاد/ پرداخت پاداش ۱۰ هزار دلاری جواد فروغی

جواد فروغی تیرانداز طلایی المپیکی، پاداش ۱۰ هزار دلاری پای سکو را در سفارت ایران در توکیو گرفت. 

Related Posts

Recent Stories