در حساسترین مقطع فصل؛ استقلال تیم بی‌سرپرست!

0
5

پس از جدایی بیژن طاهری سرپرست سال‌های اخیر استقلال که توانست در کنار تعدادی از سرمربیان این تیم کار کند هنوز این پست به شکل مشخص دارای یک فرد ثابت نبوده است.