در حاشیه تدوین بازی های دوستانه تیم ملی/ این بار ایران به کانادا نه گفت!

همان طور که پیش بینی می شد ایران در بازی دوم در اتریش روز ۵ مهر به مصاف تیم سنگال می رود.

Related Posts

Recent Stories