در ایران فقط برای استقلال بازی می‌کنم/ شنبه با قهرمان لیگ سوئیس بازی داریم

0
4

مهاجم تیم ملی گفت: هر زمانی به ایران برگردم فقط برای استقلال بازی خواهم کرد.