دروازه‌بانی که سر نخواستنش دعواست/ سقوط بیرو از عرش به فرش

0
4

پس از خبر مذاکره علیرضا بیرانوند با تیم سپاهان، تراکتوری ها هم قید این دروازه بان را زدند.