درخواست مجیدی برای تمدید فوری یک بازیکن/ ستاره آبی‌ها در استقلال می‌ماند؟

تمدید قرارداد با مدافع برزیلی استقلال در دستور کار مدیران باشگاه قرار گرفته است.

Related Posts

Recent Stories