درخواست قهرمان المپیک از وزیر ورزش؛ ورزشکاران زندانی را آزاد کنید

قهرمان المپیک توکیو گفت: تیراندازی مشکلاتی دارد که باید حل شود و مورد حمایت قرار بگیرد.

Related Posts

Recent Stories