درخواست فدراسیون فوتبال از مالک تراکتور!

0
6

یکی از مدیران تاثیر گذار فدراسیون فوتبال از زنوزی مالک باشگاه تراکتور خواسته است به تیمداری در لیگ برتر ادامه دهد.