درخواست غرامت ۲۰ میلیاردی پرسپولیس از بیرانوند

0
7

باشگاه پرسپولیس در لایحه شکایتی علیه علیرضا بیرانوند درخواست دریافت غرامت حدود ۲۰ میلیارد تومانی از او کرده است.