درخواست عجیب یک باشگاه لیگ برتری/ VAR را جمع کنید!

0
6

پس از اعتراض برخی تیم‌ها به سیستم کمک داور ویدیویی، در مورد کنار گذاشتن این تکنولوژی رای‌گیری خواهد شد.