درخواست عجیب سرمربی یک تیم پرطرفدار از ستاره تیمش: ایجنتت را عوض کن!

0
4

سرمربی یک تیم پرطرفدار درخواست عجیبی از ستاره تیمش برای تمدید قرارداد داشته است.